ارتقاء داش افراد و سازمان ها هدف و انگیزه ماست

در آکادمی آموزشی شرکت TÜV INTERCERT IRAN همه تلاش می کنیم تا دانش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی را ارتقاء بخشیم

ثبت نام در آکادمی آموزشیتقویم آموزشی

ارائه مدرک آموزشی با اعتبار بین المللی

مدرک بین المللی قابل ردیابی آکادمی آموزش TÜV INTERCERT IRAN مهر تائیدی بر کیفیت دوره های آموزشی ارائه شده می باشد

جدیدترین محتوای آموزشی

دوره های آموزشی ارائه شده در آکادمی آموزش TÜV INTERCERT IRAN بر اساس سرفصل های تائید شده توسط مراجع بین المللی و بر اساس محتوای تائید شده شرکت TÜV INTERCERT GmbH می باشد.

رضایتمندی فراگیران

رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزشی برگزار شده و استفاده از بازخوردهای دریافتی در راستای بهبود دوره های آموزشی مزیت رقابتی ما نسبت با سایرین می باشد

Alone or in groups…

ارتقاء سطح دانش در اشخاص و افزایش دانش در سازمان ها

آکادمی آموزشی TÜV INTERCERT IRAN بر اساس نیازمندی های افراد و سازمان های داخل کشور اقدام به طراحی و تدوین دوره های آموزشی بر اساس جدیدترین سرفصل ها و رئوس آموزشی می نماید و با استفاده از اساتید مورد تائید آکادمی آموزش شرکت TÜV INTERCERT GmbH این دوره ها را به صورت متمرکز و یا دورن سازمانی (in-House) برگزار می نماید

برای اطلاع از تاریخ برگزاری دوره های آموزشی و اطلاعات مرتبط با آکادمی آموزش TÜV INTERCERT GmbH

با خبرنامه ما همراه باشید